Privacy statement

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden
verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
 
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
 
De Machinist
Je leest op dit moment de privacy verklaring van De Machinist.
Naast eten en drinken in het café-restaurant kun je er terecht voor zaalverhuur, bijvoorbeeld voor feesten, trouwen of vergaderen. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door De Machinist verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door De Machinist, neem dan
gerust contact op!
 
Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door De Machinist.
 
Deze worden hieronder toegelicht.
  • De Machinist stuurt via e-mail nieuwsbrieven.
    Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op het verspreiden van onze programmering. Je e-mailadres wordt verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van De Machinist. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden
  • Contactformulier
    Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij het contactformulier invult via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel te kunnen doen of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving van de dienst.
Analytics
De website van De Machinist verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.
 
Ontvangers
De gegevens die De Machinist ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v. Mailchimp. De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 
Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door De Machinist, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
 
Versturen van nieuwsbrieven
Jouw emailadres wordt opgeslagen in mailchimp. De opslag van jou gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kan je namelijk uitschrijven wanneer je dat maar wilt via de link onderdaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@demachinist.nl
 
Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met De Machinist, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal 2 jaar terug bewaard.
 
Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics
 
Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door De Machinist worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met
tweestapverificatie.
 

Rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij De Machinist vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met De Machinist.
 
Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door De Machinist. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke
mail.
 
Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij De Machinist vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 
Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat De Machinist niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via info@demachinist.nl 
 
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat De Machinist jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@demachinist.nl onder toezending van een kopie
id.-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id. bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.
Het streven is om binnen een week te reageren.
 

Plichten

De Machinist verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van De Machinist via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
 
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan De Machinist de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met De Machinist met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.De
Machinist behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer De Machinist dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van De Machinist te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
 
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
 
De Machinist
Willem Buytewechstraat 45
3024 BK Rotterdam
 
KvK 244.74.187
info@demachinist.nl
reserveren