De Machinist

Programma

De stichting programmeert jaarlijks 1 concert op zondagmiddag 21 april 2024 om 12:00 uur in de Societeit zaal.
Dit concert is met een kaartverkoop, deze start begin 2024.

We kiezen autonome artiesten die gefundeerde beslissingen nemen en een eigen artistieke signatuur ontwikkelen. Musici die grenzen verkennen. Musici die voor hun smaak uitkomen en die vechten tegen de massacultuur.

Inhoudelijke doelstellingen

De Machinist is een levendig cultureel- en ontmoetingscentrum. Waar Rotterdams publiek op eenvoudige manier in aanraking kan komen met culturele uitingen. Gratis toegang tot de concerten en geen fysieke drempel, biedt het publiek optimale kansen op het bijwonen van onze concerten. Wij bouwen aan een groter publiek in Rotterdam voor Jazzmuziek. Fair Practice: We willen de muzikanten een fatsoenlijke gage bieden.

 

Publiek

De concerten vinden plaats in een openbare gelegenheid, de Societeit zaal van De Machinist.

 

Donaties

De stichting Machinist live is een ANBI erkende instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Donaties aan de stichting worden als gift erkend door de Belastingdienst.

 

U kunt uw bijdrage storten door een overboeking te doen op rekeningnummer:

NL84 RABO 0162 1302 60.

 

Gegevens

Stichting Machinist Live.

Willem Buytewechstraat 45

3024 BK Rotterdam

 

Fiscaal Nummer: 850891863

KvK: 53469453.

 

Inkomsten

  • Publieksdonaties.
  • Café-restaurant De Machinist.
  • De Dienst Kunst en Cultuur van de gemeente Rotterdam.
  • North Sea Round Town.

 

Bestuur

Voorzitter:

J. Rothuizen, Oprichter Jazz International Rotterdam & North Sea Round Town.

Penningmeester, secretaris:

M. Maertens, Algemeen Manager De Machinist.

Bestuurslid:

G.C. van Dieren, Programmeur, o.a. Bird.

 

Medewerkers

Programmering

J. Rothuizen (jackrothuizen@gmail.com).

 

De bestuursleden van Machinist Live ontvangen geen vergoeding. Machinist heeft 1 betaalde medewerker.

 

Uittreksel Handelsregister kamer van koophandel. Projectplan 2020-2021. Begroting, dekkingsplan, exploitatie 2020-2021. Begroting, dekkingsplan, exploitatie 2021-2022. Overzicht van geprogrammeerde musici Oprichtingsakte en Statuten Machinist Live
Reserveer een tafel